KLUCZOWE SKŁADNIKI

KWAS TANINOWY – SKŁADNIK DŁUGOWIECZNOŚCI

WYŁĄCZNOŚĆ  ALPHASCIENCE

Kwas taninowy jest niezwykłym składnikiem – to polifenol pozyskany z natury. Kwas taninowy jest obecny głównie w korze sekwoi, którą chroni przed chorobami, pasożytami i grzybami, co wyjaśnia wyjątkową żywotność sekwoi niektóre gatunki mogą żyć ponad 3000 lat.


Firma Alphascience jako pierwsza zastosowała w swoich formułach wysoce stężony kwas taninowy dla zapewnienia ochrony, przywracania i utrzymywania integralności komórek skóry, i to z wyjątkowym rezultatem.

 

Wykazuje wysoką synergię z witaminą C i wzmacnia jej właściwości antyoksydacyjne , wspomagając reakcję Fentona [6]

 

Antyoksydacyjne właściwości kwasu taninowego przypisuje się głównie jego właściwości redoks, która pozwala mu działać jako środek redukujący, donor wodoru i wygaszacz tlenu singletowego.

 

 Ponadto posiada właściwości chelatujące metale [7].

 

[6] Polyphenol tannic acid inhibits hydroxyl radical formation from Fenton reaction by complexing ferrous ions. George K.B. Lopes, Herbert M. Schulman, Marcelo Hermes-Lima

[7] Rice-Evans, 1995 and Liyana-Pathirana and Shahidi, 2006

 

Porównanie ochronnych właściwości kwasu taninowego z innymi antyoksydantami [8] :


Właściwości kwasu taninowego

 

- Silny antyoksydant i “oczyszczacz” z metali. Chelatuje żelazo. 

- Neutralizuje nadtlenek wodoru

- Działa przeciw zanieczyszczeniom

- Reguluje pigmentację
- Stymuluje syntezę kolagenu.

 

[8] Radical scavenging and antioxidant activity of tannic acid. İlhami Gülçina, Zübeyr Huyutb, Mahfuz Elmastaşc, Hassan Y. Aboul-Enein
[9]Isenburg et al., 2006

 

WITAMINA C W NATURALNEJ FORMIE (KWAS L-ASKORBINOWY), STABILIZOWANY 8% 


Witamina C w swojej naturalnej postaci (kwas L-askorbinowy) jest jednym z najskuteczniejszych składników przeciwstarzeniowych, jednak jest również bardzo niestabilna:

 

 • Kwas L-askorbinowy powierzchniowo stymuluje odnowę naskórka, rozjaśnia oraz poprawia strukturę skóry.
 • Liczne badania dowiodły [6] [7] [8], że kwas L-askorbinowy pobudza syntezę kolagenu, redukując zmarszczki i wygładzając skórę.
 • Jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów chroniących skórę przed czynnikami utleniającymi odpowiedzialnymi za przedwczesne starzenie się skóry (UV, stres, zanieczyszczenia).
 • Blokuje transfer melaniny poprzez osłabienie dendrytów. Witamina C nie jest wytwarzana przez ludzki organizm i musi być dostarczana z zewnątrz.

 

Jak ustabilizowaliśmy wysokoskoncentrowany kwas L-askorbinowy?

Dzięki kontroli właściwości chemicznych witaminy C, Alphascience opracowało technologię opartą na unikalnym asocjacyjnym kompleksie silnych antyoksydantów, który zapewnia stabilizację wysoko stężonego kwasu L-askorbinowego.


6 Nusgens BV, Humbert P, Rougier A, et al. Topically applied vitamin C enhances the mRNA level of collagens I and III, their processing enzymes and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1 in the human dermis J Invest Dermatol 2001 ; 116 : 853-859

7 Stimulation of collagen gene expression by ascorbic acid in cultured human fibroblasts. A role for lipid peroxidation? M Chojkier, K Houglum, J Solis-Herruzo and D A Brenner

8 Ascorbic acid enhances the expression of type 1 and type 4 collagen and SVCT2 in cultured human skin fibroblasts. Y Kishimoto, N Saito, K Kurita, K Shimokado
9 Marta I. Rendon MD, Jorge I. Gaviria MD - Review of Skin-Lightening Agents - Dermatologic Surgery

 

KWAS FERULOWY – NAPRAWA DNA

Znajdujący się w ścianach komórkowych roślin kwas ferulowy reaguje z wolnymi rodnikami, takimi jak reaktywne formy tlenu (RFT) i działa naprawczo na komórki DNA uszkodzone podczas procesów starzenia.

 

W połączeniu z kwasem L-askorbinowym, kwas ferulowy zmniejsza stres oksydacyjny i tworzenie dimerów tyminy w skórze. Udowodniono, że kwas ferulowy ma działanie ochronne na promieniowanie UVB powodujące rumień.

 

Chroni fibroblasty skóry (HDF) przed promieniowaniem UVA, zmniejsza działanie stresu oksydacyjnego wywołanego przez UVA na HDF, hamuje starzenie się komórek poprzez regulację ekspresji markera genów starzenia.

 

Kwas ferulowy zmniejsza zatrzymanie cyklu komórek i uszkodzenia DNA w HDF. Działa regulacyjnie na ekspresję genów przeciwutleniaczy i wychwytuje wolne rodniki. Kwas ferulowy może pomóc odwrócić skutki starzenia się skóry poprzez modulację jej struktury fizjologicznej [1].

Ustabilizowaliśmy kwas ferulowy w naszym serum, aby wykorzystać jego silne właściwości do:

- Naprawy uszkodzeń DNA wywołanych wiekiem, promieniowaniem UV, stresem oksydacyjnym, itp.

- Odbudowy struktury skóry.

- Zwiększenia antyoksydacyjnej aktywności serum.

- Ochrony skóry przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV.

MIŁORZĄB JAPOŃSKI – DRZEWO WIECZNOŚCI


To jeden z najstarszych gatunków drzew, który pojawił się 270 milionów lat temu. Drzewa Miłorzębu japońskiego były również jednymi z nielicznych żywych organizmów, które przetrwały podmuch po wybuchu w Hiroszimie. Późniejsze badania naukowe dowiodły o ich odporności na czynniki mutagenne.

Miłorząb japoński jest stosowany w medycynie tradycyjnej, ze względu na swoje liczne właściwości: antyoksydacja i ochrona naczyń. Poprawia nawadnianie tkanek i wzmacnia drobne naczynia krwionośne.
W PHYTIC [TC] SERUM używamy koncentratu z Miłorzębu japońskiego aby:

 • Zapewnić działanie antyoksydacyjne
 • Nawodnić skórę w celu poprawy jej blasku, zwłaszcza u osób palących i skór dotkniętych działaniem zanieczyszczeń.

KWAS FERULOWY – NAPRAWA DNA

 

Znajdujący się w ścianach komórkowych roślin kwas ferulowy reaguje z wolnymi rodnikami, takimi jak reaktywne formy tlenu (RFT) i działa naprawczo na komórki DNA uszkodzone podczas procesów starzenia.

 

W połączeniu z kwasem L-askorbinowym, kwas ferulowy zmniejsza stres oksydacyjny i tworzenie dimerów tyminy w skórze. Udowodniono, że kwas ferulowy ma działanie ochronne na promieniowanie UVB powodujące rumień.

 

Chroni fibroblasty skóry (HDF) przed promieniowaniem UVA, zmniejsza działanie stresu oksydacyjnego wywołanego przez UVA na HDF, hamuje starzenie się komórek poprzez regulację ekspresji markera genów starzenia.

 

Kwas ferulowy zmniejsza zatrzymanie cyklu komórek i uszkodzenia DNA w HDF. Działa regulacyjnie na ekspresję genów przeciwutleniaczy i wychwytuje wolne rodniki. Kwas ferulowy może pomóc odwrócić skutki starzenia się skóry poprzez modulację jej struktury fizjologicznej [1].

Ustabilizowaliśmy kwas ferulowy w naszym serum, aby wykorzystać jego silne właściwości do:

- Naprwy uszkodzeń DNA wywołanych wiekiem, promieniowaniem UV, stresem oksydacyjnym, itp.

- Odbudowy struktury skóry.

- Zwiększyć aktywność antyoksydacyjną serum.

- Chronić skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV.

[1] Hyung Jin Hahn, Ki Bbeum Kim1, Seunghee Bae, Byung Gon Choi, Sungkwan An, Kyu Joong Ahn, Su Young Kim. Pretreatment of Ferulic Acid protects human dermal fibroblasts against ultraviolet a irridation. Ann Dermatol, Vol.28, No. 6, 2016.

TANNIC [CF] SERUM – BADANIA TOLERANCJI

Wykonane przez niezależne laboratorium:

Badanie tolerancji skórnej z testem płatkowym na 12 osobach w ciągu 48 godzin - Mean Irritation Index (MII) = 0: TANNIC [CF] SERUM Alphascience jest uważany za niedrażniący.

Test pod kontrolą lekarską na 21 ochotnikach.


- Doskonała tolerancja przez 90% ochotników


- 2 przypadki uczucia ściągnięcia w ciągu 1 minuty po użyciu.

Ocena potencjalnego działania drażniącego dla oczu za pomocą testu uwalniania czerwieni obojętnej: produkt wykazuje niezbyt istotną cytotoksyczność.

Raport bezpieczeństwa produktu został sporządzony przez eksperta toksykologii.

Analiza składu produktów kosmetycznych, wyniki testów stabilności i testów obciążeniowych: produkt nie wykazuje działania toksycznego, które mogłoby mieć wpływ na zdrowie ludzi przy normalnym i racjonalnie przewidywalnym stosowaniu.


TANNIC [CF]  SERUM - CLINICAL STUDY

SKŁAD: ISOPENTYLDIOL, PROPYLENE GLYCOL, AQUA, ASCORBIC ACID, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, ETHOXYDIGLYCOL, TANNIC ACID, PEG-8 DIMETHICONE, FERULIC ACID, GALLIC ACID, AMINOMETHYL PROPANOL

KEY INGREDIENTS

TANNIC ACID, A LONGEVITY INGREDIENT

ALPHASCIENCE EXCLUSIVITY

Tannic acid is an outstanding ingredient, a polyphenol issued from nature.
Tannic acid is particularly present in the bark of
Sequoia to protect it from diseases, parasites and fungi, this explains its exceptional lifespan: some sequoia specimens may well exceed 3,000 years.

For the first time, Alphascience managed to use highly concentrated tannic acid in its formulations to protect, restore and maintain the integrity of skin cells for exceptional protective results.

It is highly synergistic with Vitamin C and empowers its antioxidant activity inhabiting the Fenton reaction[6]

The antioxidant activity of tannic acid is mainly attributed to its redox properties, which allow him to act as reducing agent, hydrogen donor and quenchers of singlet oxygen.

In addition, it possesss metal chelation properties[7]. 

[6] Polyphenol tannic acid inhibits hydroxyl radical formation from Fenton reaction by complexing ferrous ions. George K.B. Lopes, Herbert M. Schulman, Marcelo Hermes-Lima
[7] Rice-Evans, 1995 and Liyana-Pathirana and Shahidi, 2006

 

Comparison of protective capacities of Tannic Acid with reference antioxidants[8] :

Tannic Acid Properties
- Powerful antioxidant and metal scavenger. Chelates iron. 
- Neutralized hydrogen peroxyde
- Anti-pollutants
- Regulates pigmentation
- Stimulates collagen synthesis

[8] Radical scavenging and antioxidant activity of tannic acid. İlhami Gülçina, Zübeyr Huyutb, Mahfuz Elmastaşc, Hassan Y. Aboul-Enein
[9]Isenburg et al., 2006

 

VITAMIN C IN ITS NATURAL FORM (L-ASCORBIC ACID), STABILIZED AT 8%

In its natural form (L- ascorbic acid), Vitamin C is one of the most effective an- ti- aging ingredients but also the most unstable:

-  in surface, L-ascorbic acid stimulates epidermis turnover to increase skin radiance and refine skin texture.
-  At dermal level numerous studies678 proved that L-ascorbic acid boosts collagen synthesis to reduce wrinkles and smooth the skin.
-  It is also one of the most powerful anti-free radicals able to protect from oxidative factors responsible for the premature aging of the skin (UV, stress, pollution.

-  Blocks melanin transfer through a weakening action on dendritis9 The vitamin C is not synthetized by human body and needs external intake.

How do we stabilize L-Ascorbic Acid in high concentration?

Thanks to its control of the chemical characteristics of vitamin C, Alphascience has developed a technology based on a unique associative complex of powerful antioxidants, which ensures the stabilization of highly concentrated L-ascorbic acid.

  6 Nusgens BV, Humbert P, Rougier A, et al. Topically applied vitamin C enhances the mRNA level of collagens I and III, their processing enzymes and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1 in the human dermis J Invest Dermatol 2001 ; 116 : 853-859

  7 Stimulation of collagen gene expression by ascorbic acid in cultured human fibroblasts. A role for lipid peroxidation? M Chojkier, K Houglum, J Solis-Herruzo and D A Brenner

  8 Ascorbic acid enhances the expression of type 1 and type 4 collagen and SVCT2 in cultured human skin fibroblasts. Y Kishimoto, N Saito, K Kurita, K Shimokado
  9 Marta I. Rendon MD, Jorge I. Gaviria MD - Review of Skin-Lightening Agents - Dermatologic Surgery

  FERULIC ACID - DNA REPAIR

  Found in plant cell wall components, Ferulic acid is reactive towards free radical such as reactive oxygen species (ROS) and can repair DNA cells damaged by premature ageing.

  In association with L-ascorbic acid, Ferulic acid reduces oxidative stress and formation of thymine dimers in skin. Ferulic acid has been shown to have a protective effect on UVB-induced erythema.

  It protects human dermal fibroblast (HDF) against UVA radiation, reduces UVA-induced oxidative stress on HDF, inhibits cellular senescence by regulating senescence marker gene expression.

  Ferulic acid decreases cell cycle arrest and DNA damage in HDFs. It shows properties about regulation of antioxidant gene expression and ROS scavenging effect. Ferulic acid can reverse the effects of aging in the skin by modulating its physiological structure [1].

  We stabilized Ferulic Acid in our serum to get the best of its powerful properties to:

  - Repair DNA damages induced by age, UV, oxidative stress, etc…

  - Restore skin structure

  - Enhance antioxidant activity of the formula

  - Protect skin against UV damages

   

  GINKGO BILOBA - THE TREE OF ETERNITY

  It is one of the more ancient tree species that appeared 270 million year ago. Ginkgo Biloba trees were also among the few living things in the area to survive the blast of Hiroshima. Later, scientific studies proved their resistance to mutagenic agents.

  Gingko biloba is used in traditional medicine for its multiple properties: antioxidant, and vasoprotective. It improves irrigation of tissues and small blood vessels resistance.

  We use Ginkgo Biloba in high concentration in ou PHYTIC [TC] SERUM for :

  -  its antioxidant effect

  -  irrigation of skin tissues to improve skin radiance, notably for smokers and skins suffering from pollution.

   

  FERULIC ACID - DNA REPAIR

  Found in plant cell wall components, Ferulic acid is reactive towards free radical such as reactive oxygen species (ROS) and can repair DNA cells damaged by premature ageing.

  In association with L-ascorbic acid, Ferulic acid reduces oxidative stress and formation of thymine dimers in skin. Ferulic acid has been shown to have a protective effect on UVB-induced erythema.

  It protects human dermal fibroblast (HDF) against UVA radiation, reduces UVA-induced oxidative stress on HDF, inhibits cellular senescence by regulating senescence marker gene expression.

  Ferulic acid decreases cell cycle arrest and DNA damage in HDFs. It shows properties about regulation of antioxidant gene expression and ROS scavenging effect. Ferulic acid can reverse the effects of aging in the skin by modulating its physiological structure [1].

   

  We stabilized Ferulic Acid in our serum to get the best of its powerful properties to:

  - Repair DNA damages induced by age, UV, oxidative stress, etc…

  - Restore skin structure

  - Enhance antioxidant activity of the formula

  - Protect skin against UV damages

   

  [1] Hyung Jin Hahn, Ki Bbeum Kim1, Seunghee Bae, Byung Gon Choi, Sungkwan An, Kyu Joong Ahn, Su Young Kim. Pretreatment of Ferulic Acid protects human dermal fibroblasts against ultraviolet a irridation. Ann Dermatol, Vol.28, No. 6, 2016.

   

  TANNIC [CF]  SERUM - TOLERANCY STUDIES

  Performed by independent laboratories:

  Cutaneous tolerance study with patch test on 12 subjects during 48 hours - Mean Irritation Index (MII) = 0: Alphascience TANNIC [CF]  SERUM is considered as non-irritant.

  Use test under medical control on 21 volunteers

  -  Excellente tolerance for 90% of volunteers

  -  2 cases of tightness sensation during 1 minute after use.

  Evaluation of the ocular potential irritancy by the neutral red release assay: The product presents not very important cytotoxicity.

  Cosmetic product safety report by toxicologist expert
  Analysis of the composition of cosmetic products, results of stability testing and challenge testing: the product has no toxic effect found which could affect human health in normal or reasonably foreseeable use

   

  TANNIC [CF]  SERUM - CLINICAL STUDY

  INGREDIENTS : ISOPENTYLDIOL, PROPYLENE GLYCOL, AQUA, ASCORBIC ACID, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, ETHOXYDIGLYCOL, TANNIC ACID, PEG-8 DIMETHICONE, FERULIC ACID, GALLIC ACID, AMINOMETHYL PROPANOL

    Zaakceptuj nasze ciasteczka, żeby kontynuować :) Please click Accept Cookies to continue to use the site.
    You have successfully subscribed!